Het aanvragen van een vergunning is in sommige gevallen verplicht. Vooral bij het bouwen aan de voorkant van je woning. Veel mensen vinden het aanvragen van een vergunning dan ook vervelend en willen liever vergunningsvrij bouwen. Dat kan in meeste gevallen bij een aanbouw van een serre, garage of een keukenuitbreiding.

Waar mag vergunningsvrij een aanbouw komen?

De aanbouw mag komen in het achtererfgebied. Dat is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant. Denk hierbij aan:

 • Achtertuinen van een woning.
 • Zijkant van een tuin (vanaf 1 meter achter de voorgevel die parallel aan de weg loopt. Let op: GEEN zijtuinen die aangrenen aan het openbaar toegankelijk gebied zoals bij een hoekwoning).
 • Wanneer het achtererfgebied grenst aan het openbaar toegankelijk gebied dient de bebouwing 1 meter terug te springen.
 • Een achterpad tussen twee tuinen (valt niet onder het openbaar toegankelijk gebied). Een natuurgebied of aanliggend weiland behoort NIET tot het achtererfgebied.

Hoe groot mag de aanbouw zijn?

Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe groot je zonder vergunning mag bouwen. Het maximale oppervlak (inclusief alle bijbehorende bouwwerken) bij een bebouwingsgebied is:

 • Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:
  • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
  • groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m2;
  • groter dan 300 m² : 90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!
 • Aanbouwen mogen in principe 4 meter diep zijn
 • De maximale hoogte is gelijk aan de begane grond laag, plus 30 cm (met een maximum van 5 meter)

Bron: http://watmagikbouwen.nl/vergunningvrij/aanbouw/

Belangrijke aandachtspunten

 • Het is niet toegestaan om een dakterras op een aanbouw te plaatsen
 • Een verdieping op een aanbouw is ook niet toegestaan
 • Een aanbouw dient altijd op de grond te staan
 • Recreatiewoningen en woonwagens zijn uitgesloten bij vergunningsvrij aanbouwen. Daar gelden andere regels voor
 • Ook monumenten en woningen in het beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht hebben andere regels. Raadpleeg hiervoor altijd de gemeente
 • Bij twijfel altijd overleggen met de gemeente om teleurstellingen achteraf te voorkomen
Aanbouw vergunningsvrij +